Ekipa

Mpikambana vaovao

hands

Izahay dia mandray mpikambana foana handrafitra ny fikambanana sy hiara-iasa.

Singanina manokana amin’ny izany ireto olona voasokajy manaraka ireto:

  • Ny mpianatra Master
  • Ny Manomana DOctorat
  • Ny teknisianina
  • Ny mpilatsaka antsitrapo avy any ivelany (izay avy ao amin’ny Brook lab Oniversite ny Chicago)

Ny tolotr’asa rehetra dia aparitaka amin’ny aterineto ankoatran’ny filatsahana antsitrapo. Ka raha tafiditra amin’ny ireo sokajy voalaza etsy ambony ianao sy liana amin’ny asa fikarohana manodidina ny tontolon’ny fanihy eto Madagasikara dia aza misalasala mandefa mailaka : team@ekipafanihy.org.

Mpianatra Master

Ny Ekipa Fanihy dia mampiofana sy mandray antanana mpianatra manomana Matser iray isantaona avy ao aminy fakioltean’ny siansa Oniversite ny Antananarivo. Ny tolotra dia asa raikitra izay maharitra iray taona miaraka amin’ny fanoratana ny boky. Ny mpianatra dia manana andraikitra amolavola ny teboka izay tiany hanoratana ny bokiny, manangona ireo refy rehetra ilainy any ifitony, ary mamakafaka ireo vokatra azony tamin’ny alalan’ny ireo refy azo avy ifotony. Ny mpianatra hanao Master dia tsy maintsy manana mpampianatra mpiahy avy ao amin’ny Oniversite ny Antananarivo sy mahafeno ny fepetra rehetra ahafahany miroso amin’izany fanaovana Master izany. Ny fifehezana teny Anglisy/Frantsay dia hamporisihina satria manampy betsaka amin’ny fanatontosana ny fikarohana. Ny mpianatra voasivana dia manao 3-5 volana anaty ala, 3-4 volana laboratoara, ary 3-4 volana manoratra boky.

Mpikambana ankehitriny

christian

RANAIVOSON Hafaliana Christian no mpitarikan’ny fikambanana Ekipa Fanihy. Fifandraisana: christian.ranaivoson@ekipafanihy.org.

Manatanterakan’ny dingana aorianan’ny docotrat (Postdoctoral) ao amin’ny Brook Lab izay anatin’ny departemantan’ny “Ecology and Evolution” Oniversite ny Chicago ankehitriny. Izy dia mitarika ny asa Next Generation Sequencing (NGS)izay itilianan’ny viriosy ita amin’ny fanihy. Izy dia niasa tao amin’ny Institut Pasteur de Mdagascar tamin’ny maha enjeniera mpikaroka tao amin’ny sampana virolojia. Christian dia nahazo ny diploma Master sy PhD tao aminy departemantan’ny “Zoology and Animal Biodiversity” Oniversite ny Antananarivo, izay niompana tamin’ny fifindrafindrana sy toerana ahitanan’ny parazita “erythrocytic” ny fanihy, indrindra fa ny Babesia spp. ny fanihy be Pteropus rufus. Izy ihany koa dia efa nanao fikarohana momban’ny aretina mpahazo ny fozaorana sy kakana ita amin’ny biby mangatsia-drà.

 

angelo

ANDRIANIAINA Angelo teknisianina mpikaroka ao amin’ny fikambanana Ekipa Fanihy. Fifandraisana: angelo.andrianiaina@ekipafanihy.org.

Izy dia mpianatra “Doctorat” ao amin’ny departemantan’ny “Zoology and Animal Biodiversity, Oniversite ny Antananarivo Madagasikara. Ny fikarohana ataony dia miompana amin’ny fiovana ita amin’ny bibikely mipetaka ivelany (ectoparasites) izay ita amin’ny fanihy Eidolon dupreanum sy Rosettus madagascariensis sy ny fiantraikan’izany amin’ny dinamikan’ny aretina afindran’ny bibikely tahakan’ny Bartonella spp.Angelo dia manana diploma Master amin’ny fanajariana ny biby ( Animal Conservation) sy efa niasa tamin’ny fanarahamaso ny gidro ao anatin’ny fambolena “vanille” tany amin’ny faritra Avaratra Antsinanan’ny Nosy sy ny manodidinan’ny biby mampinono madinika manodidinan’ny Distrikan’ny Moramanga. Izy dia mpikambana nanomboka ny taona 2018.

 

santino

ANDRY Santino dia teknisianina mpikaroka ao amin’ny fikambanana Ekipa Fanihy. Fifandraisana : santino.andry@ekipafanihy.org.

Izy dia nahazo ny diploma Matser tao amin’ny Departemantan’ny “Entomology” ny Oniversite ny Antananarivo Madagasikara, izay nandalinan’ny vokatran’ny fanimbana ny ala aminy mponin’ny vitsika tao amin’ny faritra vaovao arovana Ambohidray Moramanga. Santino dia nandrafitra ny Ekipa Fanihy nanomboka ny taona 2019 ary hanohy ny doctorat miaraka aminy Ekipa ny taona 2024.

 

RAKOTOARIJAONA Avotra dia misahanan’ny arataratasy sy ny arabolan’ny Ekipa Fanihy. Fifandraisana: avotra.rakotoarijaona@ekipafanihy.org.

 

rova

RATSIMAMANGA Rova Indrianala dia mpianatra Master miaraka amin’ny Ekipa Fanihy.

Izy dia manomana Master ao amin’ny Departemantan’ny “Zoology and Animal Biodiversity” ny Oniversite ny Antananarivo Madagasikara. Ny fikarohana ataony dia miompana amin’ny parazita Bartonella spp ita amin’ny fanihy. Rova dia niditra ho mpikambana nanomboka ny Febroary 2023.

 

headshot

Dr. BROOK Cara dia mpanolotsaina siantifikan’ny Ekipa Fanihy. Fifandraisana : cara.brook@ekipafanihy.org.

Izy dia “Assistant Professor” ao amin’ny “Department of Ecology and Evolution ao amin’ny Oniversite ny Chicago. Ny Brook Lab dia manadihady ny Ekolojia sy dinamikan’ny fivoaran’ny aretimifindran’ny biby, indrindra izay fantatra fa tahirizin’ny fanihy. I Cara dia nametraka fanamby hamakafaka lalina ny fikarohana izay ataony, hampiroborobo ny tontolon’ny siansa ary ny fahaiza-manao eto Madagasikara. Nahazo ny Doctorat amin’ny “Ecology and Evolutionnary Biology” tao amin’ny Oniversite ny Princeton ny taona 2017 sy diploma amin’ny “Earth Systems tao amin’ny Oniversite ny Stanford ny taona 2010 izy.

 

katherine

MCFERRIN Katherine dia mpilatsaka antsitrapo ao amin’ny Ekipa Fanihy. Fifandraisana: katherine.mcferrin@ekipafanihy.org.

Katherine dia isan’ireo mpitarika ny fidinana ifotony izay anatanterahana ny fijerevana ireo fanihy sy fakana singa amin’izy ireo. Nanaraka lalam-piofanana biolijia sy “bioinformatics” tao amin’ny Carleton College izy ary manana ny mari-pahaizana “Bachelor of Arts”. Izy dia Efa nanatanteraka fanarahamaso ny “hantavirus” amin’ny biby mpikiky tany Washington antsinana izay niarahany tamin’ny laboratoara “Molecular Ecology of Zoonotic and Animal Pathogens”ao amin’ny Washington State University.Izy ihany koa, dia efa nisehatra tamin’ny fiarovana ny bibidia sy ny politika ekolojika tany Oganda izay nanatanterahany ny fanarahamaso ny voary sy ny fiainan’ny mponina manodidina mba ahafantarana lanindalina kokoa ny fifandraisna’izy roa ireo.

 

martin

ROLAND Martin dia mpilatsaka antsitrapo ao amin’ny Ekipa Fanihy. Fifandraisana: martin.roland@ekipafanihy.org.

Martin dia isan’ireo mpitarika ny fidinana ifotony izay anatanterahana ny fijerevana ireo fanihy sy fakana singa amin’izy ireo. Izy dia manana mari-pahaizana “Bachelor of Arts” tao amin’ny Oniversite an’ny Chicago tamin’ny lalam-piofanana “Environmental Studies and a Minor in Biological Sciences”, izay niompana tamin’ny fandalinana ny endrika ivelan’ny voalavo mba afahana mamantatra ny karazany. Izy ihany koa, dia efa nitarika mpianatra: nanatanteraka fakana santionany amin’ireo biby kely miaina anaty rano tany Arizona,namandrika biby mpikiky tany Afovoany andrefan’ny Etazonia, ary nanaramaso ny abetsaky ny ahidrano tany Cape cod.